Lär känna Möllan

Amelia på möllan

Möllevångstorget

55.591623, 13.007934

Möllevången, eller i folkmun Möllan, är en stadsdel i Malmö kring Möllevångstorget.

Namnet är skapat av de skånska orden mölla (kvarn) och vång(jordbruk).

På Möllan finns något för "alla", och man möts

 över generations- och kulturgränserna på ett
 annat sätt än andra ställen i staden