Vad är Amelia på Möllan?

Ensam är stark. Eller?

Amelia på Möllan är en berättelse som med stor värme och humor iscensätter och reflekterar över vad ensamhet innebär idag. Vi har lärt oss att "ensam är stark", men det är långt ifrån sant i alla lägen! Det finns många gripande livsöden på temat, och syftet med berättelsen är att porträttera ett antal sådana. Fokus ligger på att göra dem ytterst mänskliga så att publiken kan identifiera sig med dem, och därigenom känna sig mindre ensamma. Över tid förflyttas också dessa livsöden från en ensam och individualistisk tillvaro, till en mer social sådan - där gemenskapens fördelar lyfts fram. Därav berättelsens övergripande budskap: "Ensam är stark. Eller?

Berättelsen följer 6 karaktärer under upptakten till julafton, från den 1:e december till den 24:e december. Julen är kanske den mest ensamma högtiden där normen är att man ska fira och njuta av denna tid på året tillsammans med familj och vänner. I realiteten är det dock många som på olika sätt hamnar utanför dessa traditionella gemenskaper. Genom de olika sociala medieplattformarna och inläggen får vi följa respektive karaktärs inre resa från ensamhet till gemenskap