Möt vårt team

Vi är skaparna bakom "Amelia på Möllan"

Det här är ett projekt som ingår i kursen "Att skriva och publicera i digitala medier" på Malmö högskola HT 2016. Vi är sex studenter som under fyra veckor har arbetat med ett projekt, där vi vill belysa att våra traditioner kring jul är starkt kopplade till en känsla av gemenskap. Trots att man lever i en central del av en stad, ständigt omgiven av människor, är det inte ovanligt att uppleva en känsla av ensamhet. Denna känsla är djupt rotad i vårt samhälle och förtjänas att uppmärksammas mer. Ett återkommande tema i Amelia på Möllan är porträtteringen av just fenomenet ensamhet, sprungen ur människors olikheter och egenheter.

Det som gör det transmediala berättandet unikt är dess möjlighet att integrera fiktiva karaktärer i en verklig miljö. Vi vill utifrån inspiration från en tidigare berättelse väcka allmänhetens intresse för ett problem som många i samhället upplever under julen - känslan av ensamhet. Medieanvändare, såväl erfarna som nybörjare kommer genom vår berättelseform få en möjlighet att upptäcka medieplattformar på ett nytt sätt. 

Denna transmediala berättelsen kan även verka som en marknadsföring för Malmö som stad. Möllan är en välkänd stadsdel på Sverigekartan, men präglas dessvärre ofta av negativa rykten och fördomar. Vi hoppas att vår berättelse kommer kunna förändra denna ensidiga bild av staden, och istället ge den fler positiva associationer.

Genom denna skildring ifrågasätter vi det svenska talesättet "ensam är stark" samtidigt som vi skänker hopp till de som känner sig ensamma under julen.

  • Du är inte ensam.